Torstrands  vel

 
 

Torstrands vel er talerør og interesseorganisasjon for bydelen Torstrand i Larvik

Olivia Granaas Thon (18) fra Torstrand vant Ambjørnsenprisen!

Olivia vant Ambjørnsenprisen som er på 20 000 kroner, heder og ære, publisering i ØP og kanskje mest viktig for vinneren, hjelp av Ambjørnsen selv til å bli enda bedre forfatter. Vi gratulerer Olivia så mye og ønsker lykke til videre!

Foto: Bjørn-Tore Sandbrekkene, ØP

Nå er det endelig lys langs strandpromenaden!

2 år etter at Larvik kommune lovet det, ble lysene tent langs strandpromenaden på Torstrand. Og resultatet ble kjempefint!

Dette har blitt et flott anlegg med kort avstand mellom lampene, så gående og syklende kan unngå å kjøre rett ned på stranda i vintermørket.

Torstrands Vel syntes Larvik kommune har gjort en fin jobb, og at dette er blitt en vesentlig oppgradering av området langs stranda.

Ja til mølle på Felleskjøpets tomt med knappest mulig margin.

Under onsdagens kommunestyremøte, ble Norgesmøllenes planer om bygging av nytt mølleanlegg på Felleskjøpets tomt som ventet vedtatt med 18 mot 17 stemmer. Torstrands vel er skuffet over at man ikke kunne lage ferdig områdeplanen som ble vedtatt enstemmig i 2011, før man bestemte seg for å tillate bygging av mølle.


Med en helhetlig områdeplan og med mer arbeid lagt ned i plasseringen av mølleanlegget ville beboerne og naboene blitt bedre ivaretatt, vi tror også det kunne innvirket positivt på trafikkavvikling i området og hadde gitt rom for enda flere arbeidsplasser og etablering av bedrifter i dette området.


De blå partiene sammen med senterpartiet vil tydeligvis fortsatt ta slike viktige saker enkeltvis uten ønske om å se helheten i slike kombinerte bo og industriområder, tross i at de stemte for en slik plan i 2011.

Selv snakket både FRP og Høyre om forutsigbarhet under møtet, det gjelder åpenbart kun for næringsdrivende og ikke for beboere av Larvik Kommune. Torstrands vel vil fortsatt jobbe for at området skal bli så bra som mulig og at beboerne må bli tilgodesett på beste måte.


Svanene skaper flott kvelds-stemning på smiestranda

Line Moen tok disse bildene på kveldstur  med barna. Det er ikke sommeren riktig enda, men stemningen på stranda er det ingenting  å utsette på.


Motlysbilder kan være flotte  når sola begynner å gi seg for dagen.

Nå  er det gamle gymnaset ved Farrishallen revet, og ny skole skal bygges!

Man kan mene hva man vil om at det gamle bygget burde stått eller om det var best å rive. Det som er viktigst er at det kommer en ny, moderne og kostnadseffektiv skole for barna i området, med moderne hjelpemidler og oppdaterte omgivelser og lekeområder. Det kommer også til å bli en fin oppgradering av området. Så nå kan de gamle skolebyggene til Torstrand skole og Mesterfjellet pusses opp og brukes til rådhus, kommunestyresal og kontorer man i dag betaler dyrt for...

Nå er det endelig gjerde på lekeplassen ved Torstrand Torg!

Torstrands vel har gjort en avtale med Larvik kommune om å besørge oppsetting av gjerde på lekeplassen, slik at lekeapparater kan monteres og plassen ferdigstilles etter 2 år med mye masing og skrinne budsjetter i LK. Torstrands vel har fått noen midler, og vil gjøre det beste ut av midlene, men gjerde og lekeplass blir det endelig! Til og med deler av et lekestativ er dukket opp på lekeplassen...

Ordføreren gjenåpnet lekeplassen ved Torstrand torg!

Med god hjelp av Nathan og Lilli, gjenåpnet ordfører Rune Høiseth lekeplassen ved Torstrand torg. Geirmund Hole fra Torstrand vel og Aase Tveter fra Larvik kommune var snorholdere for anledningen.

Det er godt å se at lekeplassen igjen er full av unger og det nå også er trygt leke der.
Torstrand barnehage satte en fint preg på åpningen, og fikk servert boller, frukt og drikke.
Vi håper det blir mange besøk fra barnehagene i nærheten fremover.

Torstrands Vel deltok på Larvik kommunes dialogkonferanse i sliperiet

Nye Mesterfjellet skole begynner å ta form...

Grunnarbeidene på skolen er godt i gang, en kran er kommet opp og om et drøyt år eller så, blir resultatet av alle arbeidene omtrent som på bildet under.


Om du vil følge arbeidet og lese om framdriften, kan du følge denne lenken:

http://torstrand.larvikgs.no/?pageID=131

Både skolebarn og voksne på Torstrand gleder seg til skolen står ferdig, og vi håper dette blir en fin tilvekst til det store skolemiljøet i bydelen.

Barne-, likestillings- og integreringsminister Inga Marte Thorkildsen og ordfører Rune Høiseth var til stede og holdt innlegg på dialogkonferansen Larvik kommune arrangerte for innvandrere som ønsket å bli kjent med lokale lag og foreninger.


Torstrands vel deltok på arrangementet med stand, hvor man kunne få informasjon om våre saker og arrangementer, både i form av nyhetsbrev, presentasjon og ved å snakke med styrets representanter.

Nå er det IKKE fint i lekeparken etter snødumping

Det er IKKE greit å dumpe møkkete snø på den rensede sanden barna skal leke på. Dette er snø som kommer rett fra kjørebanen og bildene viser hvor utrolig møkkete den er. Lurer på om hvem som synes det er greit at barn leker på denne møkka?

Skulle tro at slike ting var innlysende å unngå!


Det har vært en del pågående byggeprosjekter på Torstrand den siste tiden. De er helt i sluttfasen med å ferdigstille Marius brygge trinn 2, og vi synes det ser mye bedre ut nå med to speilvendte bygg. Den nye skolen i Ahlefeldtsgate blir stadig større og mer komplett, og det er gledelig å se at også Farrishallen får en sårt tiltrengt overhaling. Taket på Hospitalet er også i ferd med å gå inn i siste fase og bygget ser nå mye bedre ut med nytt tak. Og sist, men ikke minst, klibrødfabrikken har endelig måttet vike plass for noe nytt og forhåpentligvis finere.

Hospitalet får nytt tak og tilbake litt av fordums prakt.

Er strendene i ferd med å vende tilbake

på revet?

Jammen ser det ut til at strendene ytterst på Revet er i ferd med å vende tilbake. Det er oppbygging av sandmasser langs nesten hele revstien.


Her kunne man bade for noen tiår siden, kanskje det ikke er så lenge til at man kan bade her igjen.


Vi får håpe sanden ligger mer stabilt på «vår side» enn den gjør på Hvittensand!

Nå går det mot høst, også på Torstrand. Og mange prosjekter nærmer seg ferdig!

Mølla likevel ikke til Torstrand!

Norgesmøllene har nå kjøpt den eksisterende mølla de driver i Skien, og vil satse på å utvikle mølla der i stedet for å bygge ny på Felleskjøpets eiendom. Det er gode nyheter, og betyr at det planlagte gigantiske møllebygget ikke blir realisert.

Vi tror det er bra for hele Torstrand at utsikten mot Østre Halsen blir bevart og særlig bra er det for de direkte berørte naboene. Det vil også bety mindre trafikk av lastebiler i området. Minuset er frafall av planlagte arbeidsplasser, men tomt og bygg er jo fortsatt der og kan kanskje huse fler arbeidsplasser en tiltenkt om man finner noen som ønsker seg til havna.

Larvik Havn jobber med å utvikle havna

Larvik Havn jobber langsiktig mot å utvikle havna til å kunne ta større trafikk enn den gjør i dag. Strømstadfergene har vært diskutert, og det avhenger av hva Sandefjord bestemmer seg for å gjøre med sine arealer. Mer vanlig last og ikke bare kontainere har vært oppe, og også planer for hvordan vei, jernbane og industriarealer skal utvikles fremover.

Tanken er å utforme en helhetlig plan for et ganske stort område slik at man vet hva som kan gjøres og ikke gjøres i tiden fremover.

Torstrands vel er med på innledene møtene som også omfatter Vestre Halsen, de ytre delene av Torstrand og strendene. De kaller prosjektet «Menneskene, Byen og Havnen» noe som forplikter LH til å utforme planer som tar godt hensyn til innbyggerne som ligger nærmest planområdet.

Vi ønsker at Larvik Havn og Larvik Kommune nå får laget en god områdeplan med tydelige buffersoner mellom boligområder og industriområdene, helst fysiske barrierer som grønne voller og trær der det lar seg gjøre.

Blir dette gjort riktig kan vi få en pen buffersone, slik at både industrien og innbyggerne får optimale vilkår.

Brygga ved Peter Wessel-kvarter består!

Etter først å ville rive den største brygga rett ut for Peter Wessel-kvarter, er JM-bygg nå villige til å overføre brygga til Larvik Havn, som overtar eierskap og ansvar, og også får en sum til oppgradering av brygga. Avtalen kom i stand etter samtaler mellom JM-bygg, Torstrands vel og Larvik havn.

Siden brygga er et fint tilskudd til stranda, både som bade, fiske og båtbrygge, er dette meget gledelig.

I oppgradert stand tror vi det vil være enda mer bruk av brygga fremover.

Vi vet enda ikke når brygga skal settes i stand.

Julegrana er tent

Torstrand Torg!

Lørdag 26. november ble Torstrands Vels tradisjonelle julegrantenning holdt. Tradisjonen tro, gikk nissetoget fra Furumoa kl. 17:00 og endte opp på Torstrand Torg, hvor det i år står ett usedvanlig stort og fint juletre.


Julenissen og Nissemor delte ut godteposer til barna og det var gang rundt juletreet.